rutiner

Landslag

Utlägg

Alla kostander som deltagare i U24, senior och masters/grand masters/great grand master har i samband med sitt landslagsdeltagande ska rapporteras in till förbundet. SUF:s elitstöd är beroende av att de kostnader som landslagen genererar blir bokförda eftersom dessa kostnader ligger till grund för det elistöd som SUF får från RF.

Rutiner för rapportering av utlägg:

  1. Deltagare rapporterar sin utlägg efter varje landslagsaktivitet (läger, utbildning, träningsmatcher, mästerskap etc.) via ett formulär på ultimatesweden.se
  2. Vid slutet av månaden sammanställer kansliet alla landslagsutlägg och skapar en lista per landslagsgrupp
  3. Listan skickas till ansvarig för landslagsgruppen som bekräftar utläggen
  4. Kansliet mailar ansvarig för aktuellt landslag med begäran av inbetalning för utläggen med datum då in betalningen ska vara gjord angiven
  5. Inbetalningen görs till respektive landslagsgrupps bank-konto
  6. Kansliet stämmer av att inbetalningar inkommit vid angivet datum och gör utbetalningar från aktuell landslagsgrupps konto på samma belopp till de som gjort inbetalningen

Utlägg ska rapporteras in senast onsdag i veckan efter landslagsaktiviteten. Kansliet skickar sammanställning med inrapporterade utlägg senast onsdag i veckan efter månadens slut

Efter överenskommelse med ansvarig för aktuell landslagsgrupp kan deltagre få tillåtelse att betala in utlägg efter att utbetalning gjorts av kansliet. Detta hanteras från fall till fall.