rutiner

Anställningar och löner

Anställningar

Alla anställningar av personal ska godkännas av HR-chef inom SUF. Anställningsavtal ska upprättas enligt SUF:s mall för anställningar. HR-chef stämmer av anställningar med styrelsen innan anställningsavtal ingås. Huvudprojektledare för arbetsgrupper med anställda ska upprätta en resursplan per år samt arbetsbeskrivningar för anställda. En resursplan ska innehålla en uppskattning av antal timmar per övergripande kompetensområde.

Löner

Löner som betalas ut från SUF hanteras av Västra Götalands Idrottsförbund (vgidrott).

Följande rutin gäller för timanställningar:

  1. Alla som ska ta ut lön måste först registreras hos vgidrott av ekonomiansvarig inom styrelsen. Maila era uppgifter (namn, adress, personnummer, kontonummer) till tidrapport@ultimatesweden.se och ange om lönespecar ska distribueras via Kivra eller brev (email är inte tillåtet pga. GDPR).
  2. Tidrapporter mailas till tidrapport@ultimatesweden.se senast den 10:e varje månad med den tid som lagts ner under föregående månad.
  3. Huvudprojektledare granskar tidrapporter för sina projekt innan utbetalningar görs. Huvudprojektledaren mailar västsvenska och meddelar vilka tidrapporter som är godkända.
  4. Fakturor för löneutbetalningar ska godkännas av ekonomiansvarig.