rutiner

Hantering av post

SUF:s post går till kansliet. Mail ska dock användas i så stor utsträckning som möjligt.

Kansliet scannar in posten och mailar till post@ultimatesweden.se. Dessa mail går till styrelsen och sparas även automatiskt i Google Drive.

Postadress:

Svenska Ultimateförbundet
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg