rutiner

Säsongskalender

En kalender med alla turneringar och andra event (landslagsläger etc) finns på ultimatesweden.se/kalender. Mail skickas till kalender@ultimatesweden.se med event som ska läggas in i kalendern. En word-mall finns för att se till att all info kommer in.

Kansliet lägger in eventen i kalendern. Ev. frågor mailas till kalender@ultimatesweden.se