rutiner

UTKAST

SUF SM-grupp beslutar om Svenska Mästerskap och arrangörsföreningar. SM-gruppens medlemmar utses av SUF styrelse och SM-gruppen följer samma övergripande riktlinjer som SUF:s övriga arbetsgrupper.

Arbetsordning:

  1. SM-gruppen fattar intentionsbeslut om vilka SM som ska arrangeras med minimum 6 månaders framförhållning, helst ännu tidigare. Vid förslag till förändringar från tidigare år konsulteras föreningarna genom Klubbrådet. Informell input kan även hämtas från Ultimate Sweden Community.

  2. SM-gruppen skickar förfrågan till SUF kalendergrupp om att ta fram möjliga datum för respektive SM. Detta sker utifrån svensk kalender (skollov och liknande), befintliga event i nationell och internationell tävlingskalender, övriga relevanta händelser och ev input från Klubbrådet gällande datumstrategier.

  3. SM-gruppen går ut med förfrågan till föreningarna så fort intentionsbeslut fattats och datumförslag/beslut finns. Vid behov går påminnelseförfrågan ut 6, 5, 4 och 3 månader innan. Vid beslut om arrangör behöver hänsyn tas till att vissa kommuner inte tillåter hall/planreservation med många månaders framförhållning. SM-gruppen ansvarar för att ställa in ett SM senast 2 månader innan om arrangör saknas.

SM-gruppen tillhandahållar bl.a. lathund/checklista till arrangörsförening, tar in utvärdering efter arrangemanget, samt arbetar med att löpande utveckla SM-konceptet.

Kommunikation sker per mail till sm(at)ultimatesweden.se. En förening som vill arrangera ett SM ombes att fylla i och maila följande word-mall. Säsongsplanering finns på ultimatesweden.se/kalender.

Påbörjad checklista för arrangörsförening: