rutiner

RIKTLINJER FÖR UTDELANDE AV ”ÅRETS SPELARE OCH LEDARE”

ÅRETS SENIORSPELARE-LEDARE (seniorer)

  1. SUF utser 1-fler personer som har till uppgift att tillsätta en jurygrupp enligt punkt 2. Personen/personerna kan utses för 1- flera år, uppgörelse görs med SUF och dokumenteras av SUF hur lång tid uppgörelsen gäller.

  2. I september-oktober tillsätts en jurygrupp bestående av 2-3 damer och lika många herrar. Förbundskaptener för seniorlandslagen förväntas inkomma med förslag till juryn och kan/får/bör också erbjudas att delta i juryarbetet, eftersom de har värdefull information om de svenska toppspelarna. Förbundskaptener kan vara utöver de andra jurymedlemmarna eller vara en av de ordinarie medlemmarna. Medlemmarna i juryn bör vara personer som själva ser mycket ultimate genom att själva spela, vara ledare eller av andra anledningar ser mycket frisbee. Har medlemmarna en god geografisk spridning är det ett extra plus. De vet redan en hel del själva om vilka spelarkandidater som bör föreslås, men behöver förmodligen inhämta info från andra håll och gör då så.

  3. I november uppmanas klubbar och andra att de gärna får komma med förslag på spelare och ledare som är tänkbara kandidater. De som kan komma med förslag ska under kalenderåret ha varit licensierade hos SUF, alternativt varit ledare för SUF-ansluten klubb eller som tidigare nämnts, förbundskaptener. Detta för att gruppen/juryn ska få lite hjälp på traven och inte riskera att missa någon potentiell nominering. Gällande årets ledare behövs kommunikation med klubbarna, landslagschefer och andra insatta för att hitta rätt i kandidater och vinnare. Här kan priset tilldelas en eller flera ledare. Flera ledare t.ex. om det är ett tränarpar/förbundskaptener… . Senast sista december ska alla förslag vara inlämnade till juryn, helst med motiveringar.

  4. Med början i januari diskuterar jurygruppen de olika kandidaternas år och beslut av tre nominerade/kategori tas. Sedan en ny diskussion och beslut av vinnare i varje kategori tas.Så snart som möjligt efter beslut av vinnare presenterar jurygruppen sitt resultat för SUF:s styrelse.

  5. En vecka innan utdelning presenteras de tre nominerade för damkategorin och herrkategorin på SUF:s offentliga kanaler. Förslagsvis med en dags mellanrum. Detta gäller ej för Årets ledare där vinnaren hålls hemlig tills prisutdelningen.

  6. Under väl valt tillfälle för prisutdelningen presenteras de nominerade varefter vinnarens motivering presenteras och vinnaren avslöjas. Vinnarmotiveringen postas tillsammans med en bild på vinnaren på de sociala medier som SUF har till sitt förfogande (1 inlägg/vinnare) och förslagsvis en dags mellanrum. Prisutdelningen bör ha genomförts senast 30 mars.

Pris: Vinnarna får varsin tenndisc med ingravering och diplom med motivering. Övriga nominerade får ett diplom.

Samma seniorspelare/ledare kan vinna priset flera gånger.

ÅRETS UNGDOMSSPELARE-LEDARE (junior/ungdom)

Förfarandet kring årets ungdomsspelare:

Då förbundskaptenerna, förmodligen, har den största kunskapen kring Sveriges ungdomsspelare utser förbundskaptenerna vinnare och två nominerade spelare. Vid behov kan förbundskaptenerna ta hjälp av jurygruppen och/eller info från annat håll.

Förfarandet kring årets ungdomsledare:

Gällande årets ungdomsledare behövs kommunikation med klubbarna, landslagschefer och andra insatta för att hitta rätt i nomineringar och vinnare. Här kan priset tilldelas en eller flera ungdomsledare. Flera ledare t.ex. om det är ett tränarpar/förbundskaptener… . Förslag med motivering skickas till jurygruppen senast 10 november.

Vid prisutdelningen ska en motivering till varför spelare/ledaren tilldelas priset läsas upp. Även de nominerade (max 2 st) omnämns i samband med prisutdelningen. Vinnarmotiveringen postas tillsammans med en bild på vinnaren på de sociala medier som SUF har till sitt förfogande (1 inlägg/vinnare) och gärna med en dags mellanrum.

Pris: Vinnarna får varsin tenndisc med ingravering och diplom med motivering. Övriga nominerade får ett diplom.

Samma ungdomsspelare kan EJ vinna priset flera gånger. Samma ungdomsledare kan vinna priset flera gånger.

Kriterier för utmärkelser

Generella kriterier för samtliga kategorier:

1) Om jurymedlem är aktuell för nominering eller som vinnare i ngn kategori deltar inte personen i arbetet/diskussion/beslut i denna kategori.